W Olsztynie uczczono 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej

2014-09-01 17:36
rpol
Autor: brak danych

1 września mija 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji Prezydent Olsztyna zorganizował uroczystość patriotyczną przypominającą tę straszną rocznicę i upamiętniającą ofiary wojny.

W południe na Cmentarzu Wojennym przy ul. Szarych Szeregów zebrali się m.in. samorządowcy, politycy, kombatanci, szefowie działających w Olsztynie służb mundurowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczniowie szkół. Licznie przybyły poczty sztandarowe. Podczas przebiegającej zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystości z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Bogusław Szwedowicz - wiceprezydent Olsztyna, Anna Wasilewska - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Tadeusz Iwiński - poseł na Sejm. Modlitwę za ofiary II wojny światowej odmówił ks. Zbigniew Czernik. Nie zabrakło też Apelu Poległych, salwy honorowej oraz składania kwiatów i zapalania zniczy przy obelisku upamiętniającym żołnierzy pochowanych na cmentarzu przy ul. Szarych Szeregów.