W weekend tramwajami nie pojedziemy

2022-07-06 8:52
Objazd, zamknięte skrzyżowanie Piłsudskiego-Kościuszki
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie

To będzie jedna z bardziej istotnych zmian w organizacji ruchu w związku z rozbudową tramwajowej infrastruktury. Nowe rozwiązania zostaną wprowadzone już w najbliższy piątek (8 lipca) ok. 22:00.

Zamknięcie ruchu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki nie będzie jedyną zmianą w tym rejonie. Zmiany także na przecięciu al. Piłsudskiego z ul. Głowackiego oraz skrzyżowania Żołnierskiej z Kościuszki. To wszystko wymusi korektę kurowania komunikacji zbiorowej.

Od 22:00 w piątek (8 lipca) wykonawca przystąpi do wprowadzania istotnych zmian w organizacji ruchu w rejonie przebudowy na al. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, ul. Głowackiego i ul. Żołnierskiej, w tym do zmiany tras ciągów pieszych. W dniach 9-10 lipca nie będą kursować tramwaje i będzie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-2. Kursowanie tramwajów zostanie wznowione w poniedziałek 11 lipca tylko na linii nr 2, ale ze zwiększoną częstotliwością.

Przystanki autobusowe "Skwer Wakara" zostaną przeniesione na ul. Reja i będą tam obsługiwane w obydwu kierunkach linie nr 105, 106, 107, 111, 113, 117, 120, 128, Z-2, Z-3 oraz N-01. Zmianie ulega trasa linii 109, dlatego zostanie zawieszony przystanek autobusowy "Filharmonia" na ul. Kościuszki (w obydwu kierunkach).

Ulica Reja zostanie wyłączona z ruchu od ul. E. Plater do ul. Kościuszki z dopuszczeniem dojazdu do posesji oraz autobusów komunikacji miejskiej obsługujących przeniesione przystanki "Skwer Wakara".

Objazd, zamknięte skrzyżowanie Piłsudskiego-Kościuszki
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie Objazd, zamknięte skrzyżowanie Piłsudskiego-Kościuszki

Przejazd ul. Kościuszki od dworca w kierunku Śródmieścia będzie możliwy poprzez ulice Mickiewicza i Kopernika. Kościuszki zostanie zamknięta od skrzyżowania z ul. Mickiewicza za wyjątkiem dojazdu do posesji, w tym do Szkoły Podstawowej nr 2.

Przejazd ul. Kościuszki od ul. Niepodległości w kierunku Śródmieścia będzie możliwy od ronda na skrzyżowaniu z ul. E. Plater do al. Piłsudskiego, natomiast  objazd do dworca zostanie wyznaczony poprzez ul. Żołnierską i ul. Głowackiego.

Żołnierska zostanie zamknięta na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki  z wyłączeniem dojazdu do posesji oraz komunikacji miejskiej.

Szczegółowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zostaną opublikowane  na stronie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

red. KS/UM w Olsztynie