Warmia pamięta o kard. Wyszyńskim i Janie Pawle II

2013-10-07 17:06
rpol
Autor: brak danych

W Stoczku Klasztornym i w Wilamowie k/Kętrzyna zakończyły się dni poświęcone pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II.

"... Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi..." Stefan Kardynał Wyszyński

Ta głęboka myśl wybitnego Polaka Stefana Kardynała Wyszyńskiego stała się inspiracją dla podjęcia inicjatyw zmierzających do stałego utrwalania w pamięci nowych pokoleń Polaków osoby Prymasa Tysiąclecia, jego związków z Warmią i Mazurami oraz lotniskiem Kętrzyn Wilamowo. Dla trwałego upamiętnienia 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński jako więzień stanu był przewożony przez lotnisko i odlatywał z jednego miejsca internowania do drugiego, zainicjowano przy udziale władz samorządowych postawienie pamiątkowego obelisku. Mając akceptację Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa oraz osobiste zaangażowanie ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza br. ordynariusza Archidiecezji Warmińskiej, 6 października 2001 r. w niezwykle uroczystej scenerii odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia. Poczty sztandarowe Akowców, Sybiraków, kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa i Straży Granicznej, władze państwowe i samorządowe oraz licznie zabrana ludność z regionu, uczestnicząc w odsłonięciu obelisku oddała hołd pamięci Wielkiemu Polakowi. Uroczystość zakończona mszą polową w hangarze lotniczym w otoczeniu samolotów z udziałem chóru z kościoła Św. Katarzyny i orkiestry wojskowej były bardzo podniosłym i wzruszającym elementem. Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego" od 2001 r. został ustanowiony jako stałe święto realizowane każdego roku na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Z okazji 85 rocznicy utworzenia Aeroklubu Polskiego, w dniu 9.10.2004 r. podczas dorocznych uroczystości Dnia Pamięci… został odsłonięty obelisk i tablica w hołdzie lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą. Odsłonięcia i poświęcenia dokonał Prymas Polski Józef Kardynał Glemp – również członek Aeroklubu Polskiego – uczestniczący w obchodach Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wielkie związki osobiste Prymasa Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły stały się inspiracją dla organizatorów, aby w 2005 r. podczas obchodzenia Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego dokonać odsłonięcia obelisku z płaskorzeźbą i tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II – największemu pielgrzymowi lotniczemu świata. Od 2006 roku doroczne uroczystości utrwalające pamięć o Wielkich Polakach są obchodzone pod nazwą Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. W tym roku jak zwykle obchody Dnia Pamięci… odbyły się w uroczystej i bardzo podniosłej atmosferze. Tegoroczne wspomnienie rozpoczęło się w Stoczku Klasztornym, gdzie zgromadzili się wierni oraz młodzież ze szkół naszej archidiecezji, które noszą imię Prymasa Tysiąclecia. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Runowie poprowadzili Różaniec, a Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji kardynała przewodniczył ks. inf. Adolf Setlak. W wygłoszonej homilii przybliżał naukę sługi Bożego oraz mówił o jej ponadczasowości. – To jest tajemnica naszego prymasa, jego przesłanie to wiara w Chrystusa, Boga Ojca, a jednocześnie w miłość, którą rozsyła Duch Święty przy pomocy Matki Bożej. My nie chcemy triumfować na ziemi. Chcemy tylko być wierni, aż do upadłego. Byleby to był upadek z miłości ku Bogu i ludziom, do stóp Bożych, jak mówi prymas, sługa Boży – mówił ks. Setlak.

Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię, wszyscy udali się do ogrodów, gdzie znajduje się Kalwaria Prymasa. Na czele procesji szły szkolne poczty sztandarowe, za nimi uczniowie szkoły z Runowa nieśli krzyż. – Znajdujemy się w miejscu, gdzie sługa Boży Stefan Wyszyński przystawał najczęściej, kiedy odprawiał Drogę Krzyżową czy też odmawiał Różaniec. Tu się modlił, ażeby na wszystkie strony świata niosła się jego modlitwa połączona z cierpieniem, które musiał przeżywać w odosobnieniu, w tęsknocie za tymi, do których został posłany. Często modlił się również za tych, którzy go znieważali – mówił ks. Setlak. Następnie zapalono znicze i odmówiono modlitwę w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

– Co roku spotykamy się tutaj, żeby pamiętać o tak wybitnym Polaku, jakim jest kard. Stefan Wyszyński. Tutaj, w Stoczku, jakby za jego sprawą rozstrzygały się przyszłe losy Polski. Przebywał tutaj przez rok i tutaj odbyło się zawierzenie Polski i całego narodu Matce Pokoju. A że nie ma najmniejszej wątpliwości, że był to wielki Polak, dlatego tu się spotykamy – mówił wójt gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk.

– Gromadzimy się w sanktuarium Matki Pokoju na Dniu Pamięci. Przybyli uczniowie i nauczyciele ze szkół prymasowskich, nasi parafianie i pielgrzymi. Modliliśmy się w intencji rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Jest to też okazja, aby młodemu pokoleniu przekazywać tradycje i piękno nauki, którą głosił sługa Boży. On w tym klasztorze spędził czas swojego uwięzienia, dokładnie 60 lat temu. Dlatego chcemy przekazywać jego nauczanie, przekazywać to wszystko, czym żył i chciał, abyśmy i my żyli – mówi ks. Wiesław Sokołowski, kustosz sanktuarium w Stoczku Klasztornym.

Następnego dnia na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo przy obeliskach odbył się apel zorganizowany przez Aeroklub Krainy Jezior, skąd poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół, harcerzy i kompanie honorowe jednostek wojskowych, reprezentantów władz oraz dostojników kościelnych udały się do hangaru. W scenerii samolotów i wystawy zdjęć poświęconej Prymasowi Tysiąclecia i papieżowi Janowi Pawłowi II odbyła się liturgia słowa Bożego. Uroczystości na lotnisku zakończyły tradycyjnie wspólny posiłek z kuchni polowej i spotkanie z harcerzami przy ognisku

Stanisław Tołwiński - organizator