Węzeł Olsztyn - Śródmieście będzie gotowy do końca listopada

2022-10-11 13:47
Węzeł przesiadkowy Olsztyn Śródmieście będzie gotowy do końca listopada.
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie Węzeł przesiadkowy Olsztyn Śródmieście będzie gotowy do końca listopada.

Rośnie węzeł przesiadkowy Olsztyn - Śródmieście, który już mocno odmienił centrum Olsztyna. I choć prace postępują wykonawca musiał wydłużyć termin realizacji umowy, z uwagi na początkowe wstrzymanie realizacji robót.

eren kończący ulicę 1 Maja przy przejściu podziemnym na Zatorze i nowo utworzonym peronie kolejowym Olsztyn Śródmieście do niedawna był bardzo zaniedbany. Ale w ostatnich tygodniach wykonawca rozebrał ponad 50 znajdujących się tam garaży i budynków gospodarczych. Ponadto wykonał też kanalizację deszczową, dzięki czemu podczas ulewnych opadów piwnice okolicznych budynków nie będą już zalewane.

Teraz trwa zagospodarowanie terenu i budowa dojść pieszych i dojazdów do przystanku PKP, wraz z siedmioma miejscami krótkoterminowego postoju dla samochodów. Wykonawca zrobił już podbudowę i ułożył krawężniki, do zrobienia pozostała jeszcze nawierzchnia. Ponadto posadowione zostały słupy oświetleniowe i 175 koszy gabionowych, w których zostały zasadzone krzewy. Trwają wykańczanie pawilonu pamięci, który upamiętni istniejący kiedyś tutaj cmentarz ewangelicki. Nad przebiegiem prac od początku czuwali archeolodzy, ponieważ założony w XIX wieku cmentarz ewangelicki został zlikwidowany tylko formalnie i powierzchniowo.

Umowa ma zostać zrealizowana do końca listopada. Aneks z wykonawcą nie zakłada zwiększania finansowania na to zadanie.

GALERIA: https://galeria.olsztyn.eu/budowa-wezla-przesiadkowego-olsztyn-srodmiescie