Wnioskuj o wsparcie renowacji zabytku

2024-02-21 14:38
Wnioskuj o wsparcie renowacji zabytku
Autor: Urząd Miasta Olsztyn

Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie remontów olsztyńskich zabytków. Termin składania wymaganych dokumentów mija 15 marca.

Samorząd Olsztyna kolejny raz wspiera właścicieli zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie miasta. O dofinansowanie można się ubiegać w przypadku obiektów wpisanych do rejestru albo ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

- Wsparcie dotyczy szeregu prac - przypomina dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Gabriela Konarzewska. - Wśród nich są m.in. wykonanie badań konserwatorskich lub architektonicznych, dokumentacji konserwatorskiej, odnowienie okien i drzwi czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Każdego roku składane są wnioski o większej wartości, niż kwota zarezerwowana w planie finansowym miasta. Ubiegającymi się o dotacje są najczęściej wspólnoty mieszkaniowe, które w etapach chcą wyremontować zabytkowe kamienice. W poprzedniej edycji zostały odnowione m.in.: stolarka okienna i drzwiowa w budynkach przy ul. Kopernika 9, stolarka okienna przy ul. Pieniężnego 17/7, balustrady klatki schodowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25, elewacja frontowa przy ul. Warmińskiej 2.

- Złożone wnioski zostaną najpierw sprawdzone pod względem formalnym - dodaje dyrektor Gabriela Konarzewska. - Następnie oceni je komisja, która weźmie pod uwagę takie kryteria, jak znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe zabytku dla Olsztyna czy stan zachowania obiektu.

Wnioski można składać do 15 marca w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna przy pl. Jana Pawła II 1. Poza tym wysyłać pod adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. Informacji w sprawie dotacji udziela Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (tel. 89 535 08 65, 89 527 31 11 w. 545, e-mail: mkz@olsztyn.eu). Szczegółowe informacje, treść ogłoszenia oraz dokumenty można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kwota przeznaczona na dotacje w tym roku to 200 tys. złotych.

UM/Olsztyn