Wojewódzkie obchody Święta Narodowego 3 Maja

2024-05-03 14:25
Wojewódzkie obchody Święta Narodowego 3 Maja
Autor: Bartosz Gołębiowski

W Olsztynie odbyły się obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w których udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, służb mundurowych, instytucji i urzędów oraz mieszkańcy regionu.

Trzeciego Maja przypada też uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski. Wspólnej modlitwie w konkatedrze św Jakuba w Olsztynie przewodniczył biskup Janusz Ostrowski.

Po liturgii uczestnicy obchodów w towarzyszeniu pocztów sztandarowych i kompanii honorowych przemaszerowali ulicami  Staszica, Pieniężnego, 1 Maja, Mrongowiusza, Warmińską, Lanca i Linki na plac Konsulatu Polskiego.

Tam odbyły się uroczystości państwowe z podniesieniem flagi państwowej na maszt, przemówieniami, apelem pamięci, salwą honorową oraz złożeniem wieńców i wiązanek.

- Dzień 3 maja 1791 roku jest kamieniem milowym w historii Polski. W tym dniu Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja, wprowadzając nasz kraj w szeregi nowoczesnych narodów oświeconej Europy. Konstytucja ta, jako druga na świecie, zebrała w jednym akcie wszystkie podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie, tworząc solidne fundamenty dla nowoczesnego państwa.- powiedział Radosław Król, wojewoda warmińsko - mazurski.

Uroczystości zakończyła defilada kompanii honorowych.

Wojewódzkie obchody Święta Narodowego 3 Maja
Autor: Bartosz Gołębiowski

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.