Wypadki przy pracy na Warmii i Mazurach

Wypadki przy pracy. Warmia i Mazury w niechlubnej czołówce.
Autor: pixabay

Niewłaściwa organizacja pracy, samowola pracownika oraz nieużywanie sprzętu ochronnego. Od początku tego roku na Warmii i Mazurach odnotowano już kilkanaście wypadków przy pracy. Niestety niektóre zdarzenia zakończyły się tragicznie.

- Od początku tego roku na Warmii i Mazurach odnotowano 15 zdarzeń wypadkowych, w których 8 osób zginęło - mówi Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie. Tylko w pierwszym miesiącu tego roku, czterej pracownicy zginęli przy wycince drzew (prace w obszarze pasa drogowego oraz porządkowe).

- Najczęstszą przyczyną wypadków jest nieprawidłowe przeszkolenie pracownika, niewłaściwe posługiwanie się środkami ochrony indywidualnej, zła organizacja pracy i nieprawidłowa organizacja stanowiska pracy- dodaje Kowalczyk.

Branże, w których najczęściej dochodzi do niebezpiecznych wypadków, to budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i magazynowanie.

Wypadki przy pracy. Warmia i Mazury w niechlubnej czołówce.
Autor: Marcin Szydłowski

Eksperci są zgodni, aby unikać tragicznych skutków wypadków, trzeba działać prewencyjnie.

Co roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie prowadzi wiele kampanii oraz szkoleń skierowanych do pracowników i pracodawców

- Sektor budowlany to jest przedmiot naszego bardzo szerokiego zainteresowania w działalności prewencyjno-promocyjnej. Budownictwo od lat jest branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy - mówi Łukasz Sztych, z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.

- W latach 2022-2024 zaplanowano realizację 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie, w ramach kampanii " "Budowa. STOP wypadkom". W tym czasie kontrole obejmą przede wszystkim zagadnienia bhp, a szczególna uwaga będzie zwrócona na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących.

- Dodatkowo chcemy popularyzować i podnosić wiedzę w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w wykopach).

- W 2022 roku nie zabraknie również kampanii " Buduj bezpiecznie" i działań w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie - dodaje Łukasz Sztych, z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie. 

Od wielu lat województwo Warmińsko - Mazurskie jest w niechlubnej czołówce w kraju pod  pod kątem wskaźnika wypadkowości w pracy.

Listen to "Wypadki przy pracy na Warmii i Mazurach" on Spreaker.