Zmiany w podatkach od nieruchomości

2021-10-29 8:43
Zmiany w podatkach od nieruchomości
Autor: Urząd Miasta Olsztyn Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zaakceptowane.

Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zaakceptowane. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas środowej sesji Rady Miasta.

Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zaakceptowane. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas środowej sesji Rady Miasta.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy ma obowiązek określenia w uchwale wysokość podatku od nieruchomości. Te nie mogą jednak przekroczyć stawek maksymalnych określonych na dany rok podatkowy przez ministra zajmującego się finansami publicznymi.

- Stawki zostały ustalone na poziomie tych maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - informuje dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna, Czesław Kalinowski. - Wyjątek stanowi stawka dla budynków mieszkalnych, która pozostanie w wysokości obowiązującej w bieżącym roku.

Nowe stawki to m.in.:

* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,

* od gruntów pod wodami powierzchniowymi - 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

* od pozostałych gruntów (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni.

Bez zmian pozostanie stawka od budynków mieszkalnych i ich części (0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej) oraz od budowli - 2 proc. ich wartości.

Uchwalone w środę stawki wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

UM/Olsztyn