Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej

2023-03-21 15:46
KAS szuka chętnych do służby
Autor: KAS

Na Warmii i Mazurach na kandydatów do służby czeka 6 etatów. Nabór dokumentów trwa jeszcze do 31 marca. Poszukiwani są chętni do komórek dochodzeniowo-śledczych w Olsztynie, Elblągu i Ełku oraz do Oddziału Celnego w Bezledach.

Obecnie prowadzony jest nabór do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie. Poszukiwani są  kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek dochodzeniowo-śledczych w Olsztynie, Elblągu i Ełku oraz do Oddziału Celnego w Bezledach.

Praca w warmińsko-mazurskiej Służbie Celno-Skarbowej

Zadania realizowane w tych komórkach, to przede wszystkim prowadzenie postępowań przygotowawczych, wnoszenie do sądów aktów oskarżenia, zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstw, zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zatrzymanie rzeczy oraz przeszukiwanie pomieszczeń, współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami, obsługa obrotu towarowego z zagranicą oraz ochrona bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w szczególności ochrona granic przed napływem nielegalnych towarów.

KAS szuka chętnych do służby
Autor: KAS

Co zyskamy, zatrudniając się w Służbie Celno-Skarbowej?

Służba Celno - Skarbowa oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i jasno określoną ścieżkę kariery. Zapewnia konkurencyjne wynagrodzenie, liczne dodatki, rozwinięty pakiet socjalny. Dodatkowym atutem jest nabycie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby.

Kto może aplikować?

KAS czeka na osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, stan zdrowia odpowiedni do zajmowanego stanowiska, cieszące się nieposzlakowaną opinią, korzystające z pełni praw publicznych oraz nie karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Dokumenty można składać do 31 marca!

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, w zakładce Ogłoszenia / Nabór / Oferty pracy i służby w KAS