Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS

2020-02-10 13:04
ZUS prześwietlił zwolnienia lekarskie
Autor: pixabay

Na Warmii i Mazurach ZUS w całym 2019 roku wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego w ponad 1400 przypadków na łączną kwotę ponad 1,2 miliona złotych. To efekt kontroli zwolnień lekarskich.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania czasowej niezdolności do pracy i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie. Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. W sytuacji takich nieprawidłowości zostanie wstrzymana wypłata świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba będzie je oddać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował w ubiegłym roku na Warmii i Mazurach 4093 osób. W konsekwencji – wobec 518 osób cofnięto zasiłki na łączną kwotę 712 tys. zł. Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 909 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto świadczenia na łączną kwotę ponad 469 tys. złotych.

msz