Miasto stara się po środki na remont ulic

2013-09-26 14:54
Chrobrego po remoncie
Autor: brak danych

Radom bierze udział w naborze wniosków do kolejnej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zdecydowano o złożeniu wniosków o dofinansowanie przebudowy w roku 2014 ulic Wolność oraz Starowiejskiej.

Zgodnie z tegorocznymi zasadami naboru, dofinansowanie do jednego zadania może wynieść 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 3 miliony złotych. Powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski, pozostałe gminy - jeden wniosek. Inwestycje muszą zostać ukończone w roku, na który zostanie udzielona dotacja.

Wartość przebudowy ulicy Wolność to 3 miliony 340 tysięcy złotych. Projekt obejmuje budowę od postaw całej ulicy. Powstałaby nowa kanalizacja deszczowa, wyniesione przejścia dla pieszych, prace objęłyby również budowę odgałęzienia do ulicy Warzywnej. Planowane jest ponadto zainstalowanie nowego oświetlenia.

Gruntową ulicę Starowiejską miasto chce przebudować wspólnie z Radwagiem, wiodącym producentem nowoczesnych wag elektronicznych. Ma podpisane porozumienie z tą firmą w zakresie współfinansowania inwestycji. Ulica Starowiejska również zostałaby zbudowana od podstaw: powstałyby chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz oświetlenie. Koszt przebudowy to 3 miliony 500 tysięcy złotych.

Przyjmowanie wniosków do tegorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych potrwa do poniedziałku, 30 września. Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone przez wojewodę mazowieckiego do 31 października.

Warto dodać, ze pierwotnie resort administracji i cyfryzacji zakładał wydatki z budżetu państwa na realizację programu w roku 2014 na poziomie 1 miliarda złotych. Gmina Radom jest zaniepokojona doniesieniami o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu nowej uchwały w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który zakłada zmniejszenie przyszłorocznej puli na "schetynówki" do 250 milionów złotych.