Parki jak nowe

2013-09-19 16:05
Stary Ogród w Radomiu
Autor: brak danych

Dwa zabytkowe parki miejskie zyskają nowy wygląd. Urząd Miejski w Radomiu ogłosił przetarg na rewitalizację Leśniczówki i Starego Ogrodu. Termin składania ofert upływa 1 października. Całość prac obejmie ponad 14 ha terenów parkowych.

W obu parkach wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, trawniki. Od nowa położone będą nawierzchnie istniejących alejek. Wytyczone zostaną też nowe alejki. Dobra wiadomość dla miłośników jednośladów: nowością będą ścieżki rowerowe. Pokryte będą nawierzchnią bitumiczną w kolorze zielonym. Taka sama nawierzchnia może się pojawić jako pokrycie głównych alejek, które mogą też zostać wykonane z kolorowej kostki brukowej. Alejki boczne zaś będą miały nawierzchnię żwirową z kruszywa. W obu parkach powstaną nowe szalety. Zostanie wymienione oświetlenie i elementy wyposażenia parku, czyli tzw. mała architektura: ławki, kosze. Rewitalizacja przewiduje też budowę nowych placów zabaw, oczywiście z nowoczesną nawierzchnią syntetyczną. W Leśniczówce pojawi się też oczekiwany przez młodzież skatepark, będzie także możliwość skorzystania z siłowni terenowej. Projekt przewiduje także budowę stawu z fontanną i górki saneczkowej. Termin zakończenia wszystkich prac to 30.10.2015 r. Do tego czasu za pielęgnację zieleni w parkach Leśniczówka i Stary Ogród odpowiadać będzie wykonawca. Modernizacja parków wykonana zostanie dzięki dofinansowaniu unijnemu pozyskanemu przez Urząd Miejski na kompleksową rewitalizację zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu. Całość projektu opiewała na ponad 24, 4 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 20 mln złotych.