Potrzebne poradnie rodzinne w parafiach

2013-09-26 13:55 r_mizera
Pomnik Dzieci Nienarodzonych w Radomiu
Autor: gosc.pl Małgorzata Górka i ks. Sławomir Adamczyk

Do otwierania Katolickich Poradni Rodzinnych przy parafiach zachęca Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej. W diecezji działa 110 takich poradni na 300 istniejących wspólnot parafialnych. W ciągu ostatniego roku powstało 10 kolejnych takich placówek - ostatnia przy kościele w Bierwcach w gminie Jedlińsk.

Ks. Sławomir Adamczyk duszpasterz rodzin podkreśla, wobec narastających zagrożeń małżeństwa i rodziny, należy otoczyć je opieką w odpowiednio szerokim zakresie. - Jedną z form takiej pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom jest kompetentne poradnictwo rodzinne, które łączy fachowość doradców życia rodzinnego z ich osobistym świadectwem życia - powiedział ks. Adamczyk dodając, że poradnie powinny funkcjonować w każdej parafii, niezależnie od jej wielkości, czy ilości zawieranych małżeństw.

Duszpasterz rodzin zwraca również uwagę, że apel jest również odpowiedzią na coraz większą ilością małżeństw w kryzysie i poszukujących różnorakiej pomocy. Przypomina też, że doradcy życia rodzinnego na mocy udzielonej im przez biskupa radomskiego misji kanonicznej, mogą służyć taką pomocą małżonkom przeżywającym różne kryzysy małżeńskie i narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa.

Ks. Adamczyk przypomniał też, że księża proboszczowie mogą zachęcać osoby, które nie mogą poradzić sobie z wieloma problemami do korzystania z pomocy doradców lub odesłać ich do poradni specjalistycznej. Przy kurii diecezjalnej w Radomiu, obok księgarni św. Kazimierza, przy ul. Malczewskiego 1, funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, w której różni specjaliści służą pomocą w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych. Obecnie w diecezji radomskiej działa Katolickich Poradni Rodzinnych, w których pracuje 120 osób.