Radomska straż pożarna zaprasza najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym!

2021-10-18 12:30
Konkurs plastyczny
Autor: Sandra Białek- Pawłowska

„Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” to tytuł konkursu organizowanego przez radomskich strażaków. Zadaniem dzieciaków jest stworzenie pracy plastycznej lub filmu.

Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego, kształtowania świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, pożarów w obiektach mieszkalnych oraz zaktywizowanie do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia do Konkursu, oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, oświadczenia uczestnika w zakresie autorskich praw majątkowych oraz przesłanie dokumentów i pracy do Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

Pierwszy etap Konkursu odbywa się na szczeblu powiatowym. Wyłonienie finalistów spośród nadesłanych prac przeprowadza komisja konkursu powołana przez komendanta miejskiego PSP w Radomiu.

Prace należy przesyłać do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu do 15 listopada 2021 roku.