Apel Rady Społecznej

2015-03-20 9:44

Rada Społeczna, jaka działa przy Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskim, apeluje do prezydenta Bronisława Komorowskiego o nieratyfikowanie kontrowersyjnego dokumentu jakim jest konwencja antyprzemocowa.

W swoim stanowisku Rada podkreśla, że zjawisko przemocy, nie tylko wobec kobiet, powinno być wyeliminowane z życia społecznego, co umożliwia przyjęty w Polsce porządek prawny. Jednocześnie jednak zapisy zawarte w konwencji są niezgodne z Konstytucją RP. Ponadto Rada najbardziej zaniepokojona jest artykułem który podważa ustalone role społeczne kobiety i mężczyzny i nawołuje do promowania takich wzorców, które są zagrożeniem dla polskiej rodziny i małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Członkowie Rady wskazują również na to, że konwencja narusza autonomię Kościołów i związków wyznaniowych jeśli chodzi o działalność oświatową.