Szczecin. Biskup Zbigniew Zieliński objął urząd administratora apostolskiego

2024-02-26 18:42
jajak
Autor: kl

Biskup Zbigniew Zieliński zaprezentował w Szczecinie papieską nominację, tym samym oficjalnie ogłoszono objęcie urzędu administratora apostolskiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Biskup administrator apostolski Zbigniew Zieliński oświadczył, że obejmuje urząd administratoraj, zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka oraz wymogami prawa kanonicznego i podpisał stosowny protokół.

Administrator apostolski sede vacante (wakat stolicy biskupiej) mianowany jest przez Stolicę Apostolską, a jego urząd jest z natury tymczasowy. Biskup Zbigniew Zieliński nadal jest biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej sprawuje władzę z mandatu papieża i zapewnia zwyczajne zarządzanie diecezją do czasu wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego.