Co dalej z wieżą Bismarcka?

2015-08-26 15:56

Urząd Miasta chce nakazać właścicielom wieży Bismarcka na szczecińskim Gocławiu aby zabezpieczyli obiekt przed dalszym zniszczeniem

To jednak nie oznacza, że uda się odzyskać zabytek. Umowa dzierżawy wieży obowiązuje do 2100 roku. Jest to więc sytuacja patowa, bo właściciele przyznają, że nie mają pieniędzy na renowację, a miasto szans na przejęcie wieży. Magistrat już próbował odzyskać zabytek, co skończyło się procesem o rozwiązanie umowy dzierżawy przegranym przez miasto. Miejski konserwator zabytków wyśle więc nakaz zabezpieczenia wieży. To koszt około 10 tysięcy złotych. Jeśli właściciel tego nie zrobi, prace wykona miasto i obciąży drugą stronę kosztami.