Dziś odbędzie się sesja rady miasta

2018-01-30 10:43

Wśród uchwał nad którymi pochylą się rajcy znalazły się między innymi te dotyczące komunikacji miejskiej.

Chodzi o zwolnienie z opłat za korzystanie z autobusów i tramwajów dzieci do ukończenia szkoły podstawowej czy zwiększenia kar za przejazd bez ważnego biletu. Ponadto radni zastanowią się nad przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Podczas sesji przedstawiona zostanie informacja dot. stanu realizacji inwestycji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Odbędzie się także uroczystość nadania Beacie Karlińskiej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" za 2017 rok. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00.