Mecenas Osób Niepełnosprawnych, zgłoś kandydaturę

2014-09-04 9:41

Do 15 października można zgłaszać kandydatów do tytułu Mecenasa Osób Niepełnosprawnych

Nadawany jest on przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób niepełnosprawnych w danym roku. Pod uwagę brane jest na przykład – wspieranie i rozwijanie szczytnych inicjatyw czy wprowadzanie udogodnień. Zgłoszenie kandydatury można złożyć w kancelarii Urzędu Miasta.