Miasto szuka oszczędności. Wystąpi z kilku stowarzyszeń

2021-11-30 14:42
Zdjęcie Szczecina
Autor: Michał Kaczmarek Zdjęcie Szczecina. Łasztownia

125 tysięcy złotych rocznie oszczędności da miastu wystąpienie z szeregu zrzeszeń i stowarzyszeń w których Szczecin dotychczas opłacał członkostwo. To efekt zapowiedzi z których wynika, że cięcia budżetowe na wydatkach fakultatywnych mają osiągnąć ponad 31 milionów złotych. Najwyższe cięcia obejmą m.in. kulturę, promocję czy pomoc społeczną.

       Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta radni zdecydowali o wystąpieniu Gminy Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia Europejskiego Gotyku Ceglanego. Powodem był fakt, że cele związane z promocją i rozpoznawalnością zabytków architektury gotyckiej Szczecina zostały osiągnięte, a ich kontynuacja możliwa jest do realizacji w innych formułach i przy znacząco niższych kosztach.

Z uwagi na konieczność znaczącego obniżenia wydatków bieżących w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w roku 2022 oraz w latach kolejnych, na sesję Rady Miasta w dniu 14 grudnia br. zostaną skierowane projekty uchwał w sprawie wystąpienia z następujących organizacji:

- Międzynarodowy Związek Hanzy z siedzibą w Lubece,

- Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich,

- Związek Miast i Gmin Morskich,

- Zachodniopomorska regionalna Organizacja Turystyczna

- Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.