Miejsca dla osób bezdomnych

2021-01-05 11:41
Wciąż są wolne miejsca w noclegowniach i schroniskach.
Autor: fot. pixabay.com

Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie schronisk oraz noclegowni dla osób bezdomnych.

Dofinansowanie przyznano trzem organizacjom na utworzenie 315 miejsc w schroniskach oraz 120 w noclegowniach zimą. Wśród organizacji które będą prowadzić schorniska jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z placówkami przy ul. Strzałowskiej, Nehringa oraz Piasecznej; Stowarzyszenie Feniks Schronisko przy ul. Zamkniętej oraz Stowarzyszenie Złoty Wiek schronisko z usługami opiekuńczymi przy ul. Hryniewieckego. Aktualnie we wszystkich placówkach są wolne miejsca. W schroniskach gotowych jest 108 miejsc, a w noclegowniach 60. Nowe umowy zostały zawarte na okres do 31 grudnia 2022.