Można starać się o dodatek na ogrzewanie domu nie tylko węglem

2022-09-27 13:50
drewno
Autor: as

Dofinansowanie dotyczy nie tylko tych, którzy opalają węglem. Dodatek przysługuje osobom, których głównym źródłem ciepła jest min. paliwo stałe, drewno czy gaz, ale nie z sieci. Wnioski można składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń i przez internet.

drewno
Autor: as

Po dodatku węglowym przyszedł czas na składanie wniosków o dofinansowanie do pokrycia kosztów zakupu opału dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania innymi paliwami niż węgiel. Wnioski przyjmowane są w Szczecińskim Centrum Świadczeń.  Dodatek przysługuje osobom, których głównym źródłem ciepła jest:

• kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo

• kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

• kocioł olejowy.

Uwaga! Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny dostarczany z sieci.

 Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG - NIE DOTYCZY GAZU ZIEMNEGO Z SIECI

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w dwóch punktach: Przy ul. Bł. W. Kadłubka 12, godz. 7:30-16:00; Przy ul. Rydla 39-40, godz. 7:30-15:30. Dokumenty można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku można znaleźć tutaj