Ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci

2018-03-12 10:53

W Szczecinie powstał ośrodek pomagający rodzicom dzieci niepełnosprawnych i z problemami rozwojowymi.

Po za konsultacjami i zdiagnozowaniem, rodzice i ich dzieci mogą liczyć na specjalistyczną pomoc, na przykład jeśli chodzi o rehabilitację, fizjoterapię, psychologię, pedagogikę czy logopedię. Dzieci na zajęcia mogą uczęszczać od zdiagnozowania problemu aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. W Szczecinie od 1 marca funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących przy ul. Grzymińskiej.