Otwarcie ulicy Matejki

2021-07-03 15:25
Zmiany na ulicy Matejki
Autor: fot. materiały organizatora

Przed nami ostatnie roboty na jezdni i w najbliższą niedzielę dużo łatwiejszy będzie przejazd w tym rejonie miasta.

W ramach nowego etapu wprowadzone zostaną następujące zmiany:

- otwarta dla ruchu zostanie ulica Matejki (jezdnia zachodnia)

- na wlocie północnym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego, pas prawy będzie przeznaczony do skrętu w prawo natomiast pas lewy do jazdy na wprost

- na wlocie południowym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego, jazda na wprost możliwa będzie w dalszym ciągu z jednego pasa, podobnie skręt w lewo tylko z jednego pasa

- na wlocie zachodnim skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego, pas prawy będzie przeznaczony dla pojazdów skręcających w prawo natomiast pas środkowy dla pojazdów skręcających w lewo

- zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu placu Matejki – Piłsudskiego

- zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu placu Hołdu Pruskiego

W dalszym ciągu obowiązywać będą zmiany wprowadzone w poprzednim etapie:

- zamknięte pozostanie torowisko tramwajowe wzdłuż al. Wyzwolenia na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza, wzdłuż al. Niepodległości oraz w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Rodła do Matejki

- w dalszym ciągu zamknięte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska na odcinkach objętych robotami

- w dalszym ciągu zamknięty będzie przejazd wschodni na placu Rodła (w kierunku Niebuszewa)

pozostanie zamknięty przejazd północny na skrzyżowaniu plac Żołnierza Polskiego – Wyzwolenia (jezdnia od strony Trasy Zamkowej)

Prace zaplanowane na najbliższe dni:

Wykonanie koryta drogowo-torowego – pl. Rodła i Al. Wyzwolenia

Wykonanie warstwy stabilizacji – pl. Żołnierza Polskiego, ul. Piłsudskiego

Wykonanie odcinków odwodnienia terenu wzdłuż Al. Wyzwolenia i ul. Piłsudskiego

Wykonanie kanalizacji kablowej pod oświetlenie uliczne oraz kanalizacji teletechnicznej – ul. Piłsudskiego / skrzyżowanie przy Al. Niepodległości

Układanie kabli pod sygnalizację świetlną oraz montaż fundamentów pod słupy trakcyjne – Al. Wyzwolenia

Wykonanie dolnej płyty torowej z betonu pod rozjazdy – skrzyżowanie Pl. Żołnierza Polskiego / Al. Niepodległości/ Al. Wyzwolenia

Wykonanie warstw konstrukcji jezdni oraz podbudów – rejon pętli Dworzec Niebuszewo oraz na odc. ul. Boguchwały – ul. Kadłubka

Wykonanie fundamentów pod zatoki autobusowe – ul. Asnyka i prace brukarskie w obrębie Ronda Sybiraków oraz na ul. Asnyka do Pętli Dworzec Niebuszewo

Budowa peronu tramwajowego w ciągu ul. Matejki (dwie strony) oraz dokończenie peronu przy pl. Żołnierza Polskiego – prace brukarskie, kontynuacja

Prace brukarskie w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką – wykonanie chodnika oraz na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Matejki / ul. Piłsudskiego

Przebudowa istniejących studzienek teletechnicznych w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na przejściu dla pieszych przy Bramie Królewskiej – kontynuacja

Wykonanie fundamentów trakcyjnych oraz montaż słupów, przebudowa kabla trakcyjnego w rejonie ul. Małopolskiej