Połączone Domy Dziecka

2019-01-31 11:38

Radni powiatu polickiego podjęli decyzję o tym, że powiatowe centrum pomocy rodziny przejmie domy dziecka w Policach i Tanowie.

Tym samym od 1 kwietnia nastąpi formalne połączenie wszystkich prowadzonych przez samorząd placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zarząd powiatu ocenia, że w ten sposób spełni wymogi ustawowe. Zakładają one ograniczenie liczby wychowanków w jednej placówce opiekuńczo-wychowawczej do czternastu dzieci. Przepisy mają zacząć obowiązywać od początku 2021 roku. W Domach Dziecka w Policach i w Tanowie znajduje się obecnie 50 wychowanków.