Stypendia dla najlepszych maturzystów-studentów ZUT

2022-10-21 9:37
zut
Autor: ZUT

4 studentów pierwszego roku ostało wyróżnionych przez Fundację na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Młodzi zdolni co miesiąc będą dostawać 2000 złotych. Ma to zachęcić do nauki i przeciwdziałać odpływowi uzdolnionych młodych ludzi z uczelni.

Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy, a przyznano je absolwentom szkół średnich, którzy podjęli naukę na ZUT, mają wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły, ponadprzeciętne wyniki z matury, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. Komisja  bierze również pod uwagę sytuacje losowe, które mogą stanowić przeszkodę w podjęciu studiów wyższych. Stypendia otrzymały: Aleksandra Rzeźnicka i Marta Szczambura z Wydziału Architektury oraz Weronika Urbaniak i Jakub Pierzchała z Wydziału Elektrycznego ( automatyka i robotyka).