Szczecin. Nagrody za najlepsze prace naukowe

2022-10-27 15:05
nagrody
Autor: Urząd Miasta Szczecina

Prezydent Szczecina nagrodził 15 naukowców. Ich prace naukowe inspirują i mogą przyczynić się do rozwoju Szczecina. Konkurs ma również inspirować młode osoby do kreatywnych pomysłów i realnego wpływu na rozwój Szczecina. Do konkursu można było zgłosić prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie obronione na szczecińskich uczelniach.

Nagrody były przyznawane w czterech dziedzinach: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne, nauki inżynieryjno - techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. W wyborze najlepszych prac pomogła powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród.

Lista Nagrodzonych

MAGDALENA BYLEWSKA, Cycle-upcykling, recykling, materiały biodegradowalne w projektowaniu obuwia, Akademia Sztuki;

RENATA RAMOLA-PIÓRKOWSKA, Zapis poza zapisem - nasiona jako nośnik pamięci - projekt partycypacyjny, Akademia Sztuki;

SANDRA PIETRZAK, Stężenie selenu i wybranych metali ciężkich w organizmie jako markery prognostyczne przeżyć pacjentów z rakiem płuca, Pomorski Uniwersytet Medyczny;

NATALIA ŚMIETANA, Charakterystyka mięsa raka pręgowatego (Faxonius limosus, Rafinesque, 1817) jako potencjalnego źródła surowca dla przetwórstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

TOMASZ ABELITE, Opracowanie i wykonanie układu sterowania dla wytłaczarki tłokowej do nieutwardzonych materiałów budowlanych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

JAKUB WIĘCKOWSKI, Analiza porównawcza subiektywnych metod wyznaczania wag kryterialnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

STANISŁAW CZUJKOWSKI, Inkubator sztuki przy ul. Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; 

Lista Wyróżnionych

PAWEŁ WOŁOWCZYK, Augmentacja sensoryczna w orientacji przestrzennej. Tremma. Haptyczny System Nawigacji, Akademia Sztuki;

PAWEŁ WITKOWSKI, Wpływ wprowadzenia Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na wartość przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński;

EWELINA LACHOWICZ, Znaczenie testów elektrofizjologicznych we wczesnej diagnostyce dysfunkcji drogi wzrokowej u chorych na gruczolaka przysadki mózgowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny;

HANNA ZHAMCHUZHNAYA, Implementacja systemu w środowisku Unity do nauki gestów języka migowego z użyciem kontrolera Leap  Motion, Politechnika Morska;

ANDRII SHEKHOVTSOV, Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji w warunkach niepewności oparta na stabilnym porządkowaniu preferencji, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

MICHAŁ CICHOWICZ, Wolnobieżny generator z magnesami trwałymi do zastosowania w turbinie wiatrowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

ALEKSANDRA KRZĘĆKO, Statyczna i dynamiczna analiza mostu drogowego na wybranym przykładzie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

KAROLINA BILSKA, Modyfikacje cząsteczek substancji leczniczych jako metoda zwiększenia przenikalności przez skórę, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 

Dotychczas w 14. edycjach w sumie przyznano 77 nagród na łączną kwotę 433 tys. zł, w tym 38 nagród głównych oraz 39 wyróżnień.