Szczecińskie Centrum Zdrowia udziela porad uchodźcom z Ukrainy

2022-04-12 22:55
scz
Autor: Szczecińskie Centrum Zdrowia

Uchodźcy najczęściej zgłaszają się do lekarzy z chorymi dziećmi, które podczas ucieczki z kraju często przebywały w bardzo ciężkich warunkach. Wśród pacjentów są także często osoby przewlekle chore, potrzebujące recept oraz kobiety w ciąży i po porodach.

Tylko w marcu ze wsparcia medycznego skorzystało 230 uchodźców W Centrum zatrudnieni zostali dodatkowi lekarze i personel mówiący po ukraińsku.  Do uzyskania pomocy potrzebny jest dokument potwierdzający przekroczenie granicy z pieczątką Straży Granicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagany numer PESEL. 

Przed wizytą w przychodni najlepiej skontaktować się z infolinią pod numerem tel. 512 060 914 i umówić wizytę, aby uniknąć oczekiwania w kolejce w przychodni. Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.