Szkoły do likwidacji

2015-02-20 10:38

Radnym z komisji edukacji przedstawiono prezydencki projekt likwidacji szkół i placówek edukacyjnych w 2015 roku.

Swoje funkcjonowanie zakończy prawdopodobnie 10 szkół. Przestaną istnieć z powodu zmian ustawowych dotyczących szkolnictwa zawodowego i małej liczby kandydatów. Zlikwidowane zostanie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej. Likwidacji ulegnie Szkoła Policealna nr 6 przy ul. Sowińskiego, kształcąca w zawodzie technik hotelarstwa, który nie może być prowadzony na poziomie szkoły policealnej. Z braku kandydatów przestanie istnieć Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 . O wszystkich planach likwidacji, dyrektorzy placówek zostali poinformowani.