Wykonawca Edukatorium

2021-01-13 11:58
Edukatorium to element powstającej Fabryki Wody.
Autor: fot. urząd miasta szczecin

Miasto ogłosiło wyniki przetargu.

Wykonawcą Edukatorium Fabryki Wody została firma MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION SP. Z O.O. W ramach oceny ofert brana pod uwagę była koncepcja wystawy (m.in. czytelność i spójność wystaw, innowacyjność i estetyka, walory techniczne), cena oraz okres serwisowania. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie wnętrza Edukatorium, wyprodukowanie eksponatów, dostawa oraz ich montaż, a także późniejsze serwisowanie. Wykonawca będzie miał za zadanie kompleksowo wykończyć całą część edukacyjną Fabryki Wody. Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt przygotowania wystawy to 25 milionów zł brutto.