10 stołecznych instytucji kultury z nieprawidłowościami

2021-08-16 8:55
Najwyższa Izba Kontroli
Autor: fot. Wikipedia

Tak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Jej eksperci sprawdzili dokumenty w ratuszu i jednostkach nadzorowanych przez miasto. Wszędzie wykryli niezgodności z prawem o różnym charakterze i skali.

W związku z kontrolą skierowano jedno zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa i 8 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Kontrola NIK objęła lata 2018-2020. Sprawdzano: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Stołeczną Estradę, Teatr Muzyczny "Roma", Teatr "Rampa" na Targówku, Teatr Rozmaitości, Teatr "Lalka", Staromiejski Dom Kultury, Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek oraz Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ochota. Jak informuje NIK: "Najistotniejsze i najczęściej występujące to przekraczanie wysokości kosztów ujętych w planach finansowych oraz przyznawanie i wypłacanie dodatków do wynagrodzeń, premii i nagród dla kadry zarządzającej instytucjami z naruszeniem przepisów prawa". Instytucje kultury w sprawozdaniach z wykonania planów finansowych przekazywanych organizatorowi nie wykazywały przekroczenia zaplanowanych kosztów. Działo się tak, bo zmieniano plany finansowe w ostatnim dniu danego roku lub po jego upływie, dostosowując wysokość zaplanowanych kosztów do ich wykonania. Jedna z instytucji działa w latach 2018-2019 bez planu finansowego. Mimo, że w żadnej ze skontrolowanych placówek wynagrodzenia kadry zarządzającej nie przekroczyły ustawowego limitu, to jednak w czterech z nich, dyrektorzy przyznali dodatki do wynagrodzeń, premie i/lub nagrody uznaniowe z naruszeniem ustawy kominowej. Według Najwyższej Izby Kontroli: "Łączna kwota przyznanych i wypłaconych dodatków do wynagrodzeń, nagród i premii z naruszeniem prawa w pięciu jednostkach wyniosła 378 tys. zł". W trzech instytucjach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podnajmu pomieszczeń lub części nieruchomości. W innych trzech - nieprawidłowości dotyczyły prowadzenia ewidencji księgowej. Dwie jednostki nieprawidłowo realizowały umowy o przyznanie dotacji celowych. Najwyższa Izba Kontroli sformułowała też wnioski pokontrolne do prezydenta Warszawy.