200 etatów czeka w Służbie Więziennej na Mazowszu

2023-02-15 9:58
Więzienie
Autor: www.nasygnale.pl

Trwa duży nabór w zakładach karnych i aresztach śledczych. Obecnie poszukiwani są: strażnicy, wychowawcy, kwatermistrzowie, a nawet pielęgniarki i ratownicy medyczni. Trzeba mieć co najmniej średnie wykształcenie.

Przyjmowane są osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to: resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, ale też: finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne czy inżynierskie. Osoby zgłaszające się do służby muszą pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. To między innymi: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, test sprawności fizycznej kandydata, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie.

Na terenie Mazowsza funkcjonuje siedem jednostek Służby Więziennej: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu, Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, Areszt Śledczy w Grójcu, Zakład Karny w Siedlcach, Zakład Karny w Płocku, Zakład Karny w Przytułach Starych k. Ostrołęki. Część jednostek posiada także swoje oddziały zewnętrzne. Są one zlokalizowane w: Płońsku, Stawiszynie k. Białobrzegów, Warszawie-Bemowie oraz Popowie. Do pracy w nich Straż Więzienna poszukuje teraz: wychowawcy działu penitencjarnego, pielęgniarki lub pielęgniarza, ratownika medycznego, młodszych referentów w działach kadr, kwatermistrzowskim i ewidencji. Łącznie czeka ponad 200 wolnych etatów.

Oprócz wynagrodzenia, funkcjonariusze liczyć mogą między innymi na: trzynastkę, mundurówkę oraz dodatki za stopień i staż pracy, a także: wcześniejszą emeryturę, dłuższy urlop, dofinansowanie do wypoczynku, ryczałt za dojazdy do miejsca pełnienia służby, równoważnik za brak mieszkania. Na wstępie, młody funkcjonariusz, na podstawowym stanowisku strażnika działu ochrony, już po ukończeniu szkoły średniej, mając około 20 lat, może zarabiać około 4300 złotych.