3,5 mln złotych na remont zespołu klasztornego oo. Kamedułów na Bielanach

2017-03-15 9:21
3,5 mln złotych na remont zespołu klasztornego oo. Kamedułów na Bielanach
Autor: Dzielnica Bielany

Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela i Urząd Dzielnicy Bielany pozyskali 3,5 mln zł z funduszy unijnych na remont zespołu klasztornego oo. Kamedułów oraz 40 tys. zł na rozwój wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w tym miejscu.

Zespół klasztorny oo. Kamedułów należy do najważniejszych zabytków na Bielanach - jest równocześnie bardzo ważnym elementem tożsamości historycznej i kulturowej mieszkańców Bielan. Mieszkańcy dzielnicy i nie tylko odwiedzają zabytek także ze względu na licznie organizowane wydarzenia kulturalne. Jednak zespół klasztorny od lat wymaga remontu. Remont nie tylko zabezpieczy obiekt przed niszczeniem ale również polepszy warunki w jakich będą się odbywać wydarzenia kulturalne, edukacyjne i religijne. Pozyskane fundusze w kwocie - 3,5 mln złotych, pomogą przeprowadzić remont kanalizacji, która jest powodem wilgoci występującej w dolnym kościele poprzez swoje nieszczelności. W dalszej części pieniądze umożliwią wykonanie izolacji fundamentów, renowację tynków zewnętrznych oraz w dolnym kościele oraz zabezpieczą poddasze przed grzybami i pleśnią.

Porozumienie pomiędzy Dzielnicą a Seminarium Duchownym zostało podpisane w ubiegłym roku. Określone zostały ramy współpracy w zakresie przygotowania projektu unijnego na pozyskanie funduszy na renowację zabytkowego klasztoru oo. Kamedułów oraz rozwój oferty kulturalnej w tym miejscu dla mieszkańców Bielan. Remont zespołu klasztornego potrwa do połowy 2018 r. natomiast zajęcia kulturalno-edukacyjne w ramach funduszy z projektu będą organizowane do końca 2022 r.