Ambulanse dla Ukrainy

2014-09-11 9:49
Karetka pogotowia ratunkowego
Autor: Wikipedia.pl / CC

Nie tylko specjalistyczną wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, ale również dwa ambulanse z wyposażeniem zyskają ukraińscy lekarze i felczerzy, którzy od poniedziałku szkolą się w Szkole Ratownictwa Medycznego w Warszawie.

13 ukraińskich lekarzy i felczerów od poniedziałku szkoli się w zakresie postępowania z pacjentami w różnych stanach zagrożenia życia. Dzięki uzyskanej wiedzy będą posiadali umiejętności ratowników medycznych. Szkolenia prowadzone są przez instruktorów z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i dotyczą m. in. zaawansowanych zabiegów ratujących życia w przypadku zawału serca czy udaru mózgu. Lekarze wrócą na Ukrainę nie tylko ze specjalistycznej wiedzą, ale też z nowym sprzętem - dwoma ambulansami z aparaturą i sprzętem medycznym marki Mercedes Benz. Samochody zostaną przekazane w formie darowizny przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans". Przedsięwzięcie to kolejna forma wsparcia ukraińskich sąsiadów oparta na ubiegłorocznym porozumieniu o współpracy zawartym między Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ a Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ jest jednostką samorządu województwa mazowieckiego. Obecnie posiada 53 ambulanse i jedną łódkę (na potrzeby Zespołu Wodnego Podstawowego). "Meditrans" może dodatkowo dysponować 12 ambulansami rezerwowymi.