Autostrada między Warszawą i Łodzią coraz bliżej poszerzenia

2023-01-31 8:30
Autostrada A2
Autor: fot. Wikipedia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy autostrady A2 do trzech i czterech pasów ruchu. Prace przy poszerzeniu autostrady mają rozpocząć się w 2025 roku. Jak będzie wyglądała ta droga w przyszłości?

Między Łodzią a Pruszkowem trasa będzie miała po trzy pasy, a między Pruszkowem a Konotopą aż cztery pasy ruchu. Wykonawca zostanie wybrany w połowie tego roku i od podpisania umowy będzie miał 18 miesięcy na opracowanie projektu. Z kolei na przełomie 2024 i 2025 roku powinien być gotowy komplet dokumentacji do ogłoszenia kolejnego etapu, czyli robót budowlanych. W drugiej połowie 2025 roku GDDKiA planuje start robót.

Inwestycja na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią będzie polegać na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady na długości około 89 kilometrów, w tym około 46 kilometrów w województwie łódzkim. Wykorzystany do tego celu będzie szeroki pas dzielący, gdzie podczas budowy autostrady zachowano wymaganą rezerwę na powstanie dodatkowego pasa. Obiekty mostowe są dostosowane do przekroju trzypasowego. Prace będą polegały więc na budowie konstrukcji nawierzchni w pasie dzielącym.

A2 między Łodzią i stolicą to najbardziej obciążony odcinek autostradowy w Polsce. Według przeprowadzonych badań średni dobowy ruch to ponad 50 tysięcy pojazdów, nawet do 100 tyięcy w okolicach Warszawy. W związku z takim natężeniem na potrzebę rozbudowy trasy zwracają oba województwa. To inwestycja niezwykle istotna i ważna ze względów komunikacyjnych, bezpieczeństwa, ze względu na drożność tej drogi w przyszłości. Ma to ścisły związek również z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie ulokowany obok węzła Wiskitki i w związku z nim ruch na autostradzie wzrośnie kilkukrotnie.

Oprócz dobudowy trzeciego i czwartego pasa, istotnym elementem inwestycji ma być wdrożenie rozwiązań związanych z technologią odnawialnych źródeł energii. Mają one zapewnić jak największą samowystarczalność energetyczną autostrady A2 oraz Obwodów Utrzymania Autostrady i Miejsc Obsługi Podróżnych. Ma to zapewnić maksymalne obniżenie kosztów zużywanej energii. Nowe pasy mają mieć po 3,5 metra szerokości, zostanie zachowany pas awaryjny. Szerokość pasa rozdziału zmniejszy się z kilkunastu do pięciu metrów szerokości. Konieczne będzie m.in. przebudowanie całego systemu melioracyjnego wraz z rozbudową wielu zbiorników retencyjnych. Wzdłuż całego odcinka wymieniona na wyższą zostanie siatka odgradzająca drogę. Dodatkowo zamontowana zostanie tak zwana żabianka, czyli pas gęstej siatki przy ziemi, uniemożliwiającej przedostanie się na drogę drobnych zwierząt. W wielu miejscach pojawią się także nowe ekrany akustyczne, mające zabezpieczyć otoczenie przed zwiększonym hałasem. Nie wiadomo jeszcze jak długo potrwa rozbudowa i ile będzie kosztować.