Będzie ciszej?

2014-04-25 20:35
W ubiegłych latach mieszkańcy skarżyli się między innymi na gości i hałas dobiegający z klubokawiarni Warszawa-Powiśle
Autor: fot. www.wikipedia.pl

Ratusz opublikował kodeks dobrych praktyk klubokawiarni. Dokument zawiera wytyczne dla właścicieli barów, piwiarni, restauracji, ogródków i klubokawiarni...

W kodeksie znalazł się zapis o tym, że przedsiębiorcy prowadzący klubokawiarnie mają monitorować poziom hałasu emitowanego z lokalu i zwracać gościom uwagę, że sąsiadują z mieszkańcami, którzy mają prawo do wypoczynku. W przypadkach, gdy goście lokali będą zachowywać się w sposób zagrażający porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców, przedsiębiorcy mają współpracować z policją i strażą miejską. Ochrona lokali ma natychmiast reagować na zachowania zagrażające bezpieczeństwu gości i okolicznych mieszkańców, a w sytuacjach zakłócania porządku publicznego zawiadamiać o tym policję lub straż miejską. Kodeks przewiduje też, że właściciele lokali będą utrzymywać kontakt z dzielnicowymi i omawiać z nimi problemy zgłaszane przez mieszkańców. Gościom ma być zwracana uwaga, by alkohol pili w miejscu sprzedaży i nie wynosili go w przestrzeń publiczną. Lokale mają też monitorować poziom emitowanego przez nie hałasu, a w przypadkach, gdy będzie on przekraczał dopuszczalne normy - podjąć działania w celu jego zmniejszenia. Jeśli przedsiębiorca będzie planował wydarzenia kulturalne, które miałyby wykroczyć poza teren lokalu i jego otoczenie, będzie informował o tym mieszkańców z kilkudniowym wyprzedzeniem. Powstać ma też strona internetowa, na której będą zamieszczane ogłoszenia o konkursach na wynajem miejskich lokali użytkowych. Przed ich publikacją miasto będzie ustalać ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową czy wyrazi zgodę na udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w danym lokalu. Kodeks dobrych praktyk klubokawiarni jest efektem prowadzonych od września 2012 r. rozmów władz miasta z właścicielami lokali i mieszkańcami.