Będzie renowacja zabytkowej leśniczówki

2022-01-04 7:49
Leśniczówka przy Rydzowej
Autor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Obiekt znajduje się w Lesie Kabackim. Budynek przy ulicy Rydzowej odzyska dawny blask. Umowa na prace została już podpisana.

Inwestycję sfinansują warszawskie Lasy Miejskie. Będzie kosztowała 1,38 miliona złotych. Na odnowionej elewacji budynku przywrócone zostaną detale. Rozebrana zostanie natomiast istniejąca murowana dobudówka. Zakres inwestycji obejmie również roboty izolacyjne, murarskie, ciesielskie i konstrukcyjne. Powstaną też nowe instalacje: sanitarna, elektryczna i teletechniczna. Po remoncie leśniczówka będzie częścią działającego tuż obok Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Organizowane w niej będą między innymi wystawy.

Zmieni się też teren otaczający leśniczówkę. Powstaną ścieżki, nowe ogrodzenie i zieleń. Drewniana leśniczówka przy Rydzowej 1 w Warszawie znajduje się na terenach, które kiedyś należały do Dóbr Wilanowskich. W XVII i XVIII wieku były własnością rodu Sobieskich, a następnie Potockich oraz Branickich. Obecnie nadzór nad tym obszarem sprawują Lasy Miejskie – Warszawa. Budynek powstał w II połowie XIX wieku Przez blisko 130 lat mieszkali w nim leśniczy, którzy sprawowali opiekę nad drzewostanem Lasu Kabackiego. W 1987 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków.