"Bilet Warszawiaka" i "Warszawska Karta Rodziny" - dziś decyzja radnych

2013-10-02 8:15
most
Autor: ztm.waw.pl

Od przyszłego roku osoby rozliczające w Warszawie podatek PIT będą mieć prawo do zakupu tańszych niż pozostali biletów komunikacji miejskiej. Decyzję o wprowadzeniu "Biletu Warszawiaka" rada miasta ma podjąć w czwartek. Wprowadzona ma zostać także "Warszawska Karta Rodziny".

Do zakupu tańszych biletów będą uprawnione osoby mieszkające w stolicy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w tutejszym urzędzie skarbowym. Ci, którzy rozliczyli w Warszawie podatek dochodowy za rok 2012, będą mieć do 30 czerwca 2015 r. prawo do zakupu biletów ze zniżkami.

Dzięki zniżkom 30-dniowy bilet imienny - ważny w strefie miejskiej - będzie od stycznia 2014 r. kosztować 98 zł; pozostali zapłacą za niego 110 zł. Bilet 90-dniowy ma dla warszawskich podatników kosztować 250 zł, tj. tyle, co obecnie. Pozostali zapłacą za niego 30 zł więcej.

Zniżki obejma też osoby, które kupują bilet ważny w pierwszej i drugiej strefie. W tym przypadku bilet 30-dniowy będzie kosztował 196 zł, tj. tyle, co obecnie. Cena dla pozostałych osób to 210 zł. Dwustrefowy bilet 90-dniowy kosztuje dziś 474 zł. Od przyszłego roku jego cena wzrośnie do 536 zł, a cena takiego samego "Biletu Warszawiaka" - do 482 zł. Radni mają też wprowadzić ważny w miejskiej strefie "Bilet Młodego Warszawiaka". Kupić go będą mogły dzieci rozliczających w Warszawie podatek PIT rodziców lub samotnego rodzica - do ukończenia 20. roku życia, mieszkające w stolicy i rozliczające tu podatek PIT sieroty (także do 20. roku życia), a także mieszkający w Warszawie studenci do 26. roku życia (gdy sami rozliczają w stolicy podatek PIT lub gdy robią to rodzice/samotny rodzic). Taki imienny bilet 30-dniowy będzie kosztować 49 zł, a 90-dniowy - 125 zł. Podczas przejazdu komunikacją jego posiadacze będą musieli posiadać przy sobie zawierający zdjęcie dokument potwierdzający ich wiek, a studenci także ważną legitymację studencką. Na czwartkowej sesji radni poznają też listę warszawskich instytucji kultury i sportu, które posiadaczom "Biletów Warszawiaka" zaoferują ulgi na korzystanie z oferowanych przez siebie usług. Projekt uchwały w sprawie przyszłorocznej taryfy biletowej przewiduje zastąpienie biletu jednorazowego tzw. biletem przesiadkowym, uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów (w strefie miejskiej) w ciągu 75 minut od momentu skasowania albo do przejazdu jednym środkiem transportu do ostatniego przystanku na danej trasie. Ten bilet ma kosztować 4,40 zł. Taki sam bilet, ale uprawniający do przejazdów w strefach miejskiej i podmiejskiej w ciągu 90 minut, będzie kosztował 7 zł. Dziś 4,40 zł kosztuje bilet jednorazowy, który uprawnia do przejazdu jednym środkiem transportu (nie dłużej jednak niż przez 120 min); 7 zł kosztuje bilet jednorazowy, dwustrefowy. Bez zmian ma pozostać w przyszłym roku cena popularnego biletu 20-minutowego, który kosztuje 3,40 zł. Nowością będzie roczny bilet dla dzieci z rodzin z trojgiem dzieci (dzieci z rodzin z co najmniej czwórką dzieci, tak jak obecnie, będą podróżować za darmo). Ma on kosztować 99 zł (dla jednego dziecka) i obowiązywać w 1 strefie (miejskiej). To element "Warszawskiej Karty Rodziny"; także uchwała w sprawie jej wprowadzenia z początkiem 2014 r. ma być uchwalona w czwartek. Zniżki na bilety to nie jedyny element "Warszawskiej Karty Rodziny". W uchwale zapisano, że miasto będzie współpracować m.in. z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami, z którymi zawrze porozumienia dot. ulg w dostępie do towarów i usług świadczonych przez te podmioty. "Warszawska Karta Rodziny" ma dotyczyć mieszkających w stolicy dzieci i młodzieży, jeżeli ich rodzice (lub samotny rodzic) rozliczają w mieście podatek PIT. Kolejną grupę stanowią dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osoby opuszczające ją po osiągnięciu pełnoletności (do 20. roku życia). Obejmie też mieszkających w mieście studentów (do ukończenia 26. roku życia), jeśli rozliczają tu podatek PIT albo gdy robią to ich rodzice (lub samotny rodzic). Według wcześniejszych zapowiedzi ratusza, w przyszłym roku uprawnieni do zakupu tańszych biletów otrzymają bezpłatnie hologram do naklejenia na kartę miejską, którą posługują się obecnie. Hologram będzie można odebrać w punktach obsługi pasażera ZTM i w urzędach dzielnic. W następnych latach ma powstać system elektronicznej weryfikacji uprawnień na podstawie numeru karty miejskiej. Miasto chciałoby otrzymywać z resortu finansów informacje, czy ktoś płaci podatki w Warszawie. Jeśli to się nie uda, konieczne będzie okazanie pierwszej strony deklaracji PIT.