Ceramika, kości zwierząt, a nawet osełka

2024-04-24 8:45
Znaleziska na bemowskim odcinku metra
Autor: Metro Warszawskie

To znaleziska z terenu bemowskiego odcinka drugiej linii metra. Odkryto je podczas ostatnich prac na budowie. Z jakich czasów pochodzą te artefakty?

Prawdopodobnie pochodzą z około XV wieku. Wówczas na tym terenie znajdowały się podwarszawskie osady. Były to czasy Władysława Jegiełły. Podczas prac ziemnych na budowie podziemnej kolejki odkryto dwie dawne tak zwane jamy śmietniskowe o średnicy około dwóch metrów. Szczegółowym sprawdzeniem znaleziska zajęli się eksperci z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Po wstępnych badaniach wiadomo już, że jamy te służyły jako miejsca, do których wrzucano śmieci podczas sprzątania miejscowych gospodarstw.

W pierwszym z zagłębień znaleziono dwa rodzaje ceramiki – zarówno zwykłą, kuchenną, którą prawdopodobnie wykonywał miejscowy garncarz, jak również – ekskluzywną, zdobioną listwami i żłobkowaniem, która służyła jako zastawa stołowa do przyjmowania gości i przygotowania potraw świątecznych. W tej samej jamie były szczątki zwierząt domowych, ale odkryto również osełkę z piaskowca służącą do ostrzenia sierpów lub noży. Z kolei wykopane fragmenty polepy glinianej wskazują, że stała tu prawdopodobnie wiejska chałupa. – Tego typu gliną wyklejano zewnętrzne i wewnętrzne ściany domów. Konstruowane były z grubych gałęzi lub kawałków drewna i uzupełniane właśnie gliną, a następnie utwardzane przy pomocy ognia. W pierwszej jamie znajdowały się też węgielki drzewne.

Odkrycia w drugiej jamie, to już konkretne przedmioty z XV wieku, czyli czasów króla Władysława Jagiełły. To głównie pozostałości ceramiki kuchennej, w której przygotowywano potrawy, ale już nie serwowano ich na stół. Są one bezcenne z dzisiejszej perspektywy, ponieważ na ich wewnętrznej części zachowały się pozostałości potraw. A dzięki temu będzie wiadomo – już po specjalistycznych badaniach – co jedzono w późnym Średniowieczu. Według archeologów - część naczyń da się zrekonstruować, bo niektóre z odnalezionych elementów do siebie pasują. Po oczyszczeniu i złożeniu w całość lub w większe fragmenty zasilą zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i zostaną wyeksponowane na wystawie przygotowywanej na zakończenie prac przy budowie II linii metra.