Dziś dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego.

2023-02-24 6:55
Archidiecezja Warszawska
Autor: brak danych

Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej - Rafał Markowski - poprowadzi Drogę Krzyżową. To w intencji osób skrzywdzonych. Nabożeństwo będzie w archikatedrze warszawskiej.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji ofiar wykorzystania seksualnego rozpocznie się w archikatedrze na Starym Mieście rozpocznie się o godzinie 18:00. Będzie mu przewodniczył biskup Rafał Markowski. Na ten dzień przygotowano materiały duszpasterskie, opracowane między innymi przez osoby skrzywdzone. W tym roku rozważania Drogi Krzyżowej przygotował skrzywdzony w młodości przez duchownego ojciec Tarsycjusz Krasucki OFM.

Osoby, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, podkreślają, że wsparcie, które otrzymują od wspólnoty Kościoła, która modli się za nie w dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, jest im potrzebne.