Dziś rozmowy ostatniej szansy maszynistów z zarządem WKD

2023-12-05 10:08
Tory kolejowe
Autor: fot. Pixabay

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, maszyniści planują strajk generalny. To już ostatnie rozmowy - zapewniają związkowcy. Maszyniści walczą o podwyżki.

Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce - Sławomir Centkowski  - mówi, że w przypadku rozmów z WKD związkowcy wyczerpali już chyba wszystkie możliwości. Podkreślił, że czeka na sygnał ze strony zarządu, czy jest jakaś wola porozumienia. "To są rozmowy ostatniej szansy, tak nawet zapisaliśmy w protokole. Jeżeli się gdzieś nie spotkamy, to niestety załoga jest zdeterminowana. (...) Albo jest porozumienie, albo jest protokół rozbieżności i wtedy właściwie nie ma już innej możliwości jak strajk generalny. Forma, jaką on przyjmie, będzie zależała od tego, jak postanowią związki"

Strajk generalny polega na całkowitej rezygnacji z pracy: albo w sposób ciągły - bardziej restrykcyjny, albo w godzinach 6:00-8:00 i 15:00-17:00. Związkowcy przeprowadzili już 15 listopada strajk ostrzegawczy. Pociągi WKD nie kursowały między 6:00 a 8:00 rano. 28 listopada odbyło się spotkanie protestujących maszynistów z władzami spółki, jednak nie przyniosło porozumienia.

W tej chwili związki zawodowe oczekują wzrostu wynagrodzenia o 1000 złotych od 1 lipca i o 800 złotych od 1 stycznia. Ale te 800 złotych, jak zapisano w protokole, będzie przedmiotem kolejnych spotkań, pierwsze musi się odbyć do 15 stycznia. Jak twierdzą związkowcy - przez cały okres rokowań i mediacji, pracodawca nie złożył żadnej propozycji wzrostu wynagrodzeń w tym roku.

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych 14 listopada mediacji pomiędzy zarządem spółki WKD a przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, na propozycje przedstawione przez przewoźnika, wśród których znalazła się między innymi podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 500 złotych od 1 kwietnia 2024 roku przystała NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, odstępując od sporu. Natomiast Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce podtrzymał swoje żądania wprowadzenia drugiej podwyżki w bieżącym.