Jest porozumienie w sprawie dokończenia drugiej linii metra

2022-12-05 7:31
Metro
Autor: fot. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Chodzi o kolejne trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Wybudowana zostanie także stacja techniczno-postojowa. Wykonawca, firma Gülermak, chciała renegocjacji zawartego w 2018 roku kontraktu w związku z rosnącymi kosztami.

Jak powiedział prezydent Rafał Trzaskowski: "Toczyły się trudne rozmowy z wykonawcą, zmieniły się ceny produktów i materiałów, mamy inflację. Odnieśliśmy sukces, porozumieliśmy się, będą kontynuowane prace (...) Mamy porozumienie, kontrakt obejmuje budowę trzech stacji pasażerskich - Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz stacji techniczno-postojowej. Długość tego odcinka to prawie cztery kilometry. Rozmowy w tej sprawie trwały od października. Wtedy wydano ostatnie z pozwoleń na budowę, czyli wykonawca drugiej linii metra czekał na nie prawie dwa lata. W tym czasie sygnalizował, że realizacja kontraktu zgodnie z kosztorysami z 2018 roku nie będzie możliwa. W piątek strony osiągnęły ustne porozumienie.

Ratusz zaznacza, że wie mniej więcej, jakie kwoty będą wchodziły w grę, ale wszystko będzie indeksowane o inflację. Miasto postępuje zgodnie z tym, co mówi rząd, dlatego że rząd też ma problemy z kończeniem inwestycji. Metro podpisało umowę z konsorcjum Gülermak i Astaldi na realizację ostatniego, zachodniego odcinka II linii w listopadzie 2018 roku Kontrakt jest realizowany w formule projektuj i buduj.