Kamienica przy Chodakowskiej 22 musi zostać zabezpiecznona

2023-04-17 9:21
Kamienica przy Chodakowskiej 22
Autor: Adrian Grycuk/Wikipedia

Nakazał to Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Właściciel musi przeprowadzić niezbędne prace. Inaczej grozi mu kara.

Chodzi o przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych, które zabezpieczą zabytek i zahamują proces degradacji obiektu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Właścicielem kamienicy jest osoba prywatna. Kamienica wraz z oficynami została wzniesiona w 1914 r. dla Leona i Antoniny Doley. Około 1921 roku nieruchomość została rozbudowana zyskując obecny wygląd. Od 1924 roku właścicielem kamienicy były Zakłady Amunicyjne "Pocisk", które w 1941 roku sprzedały budynek Feliksowi i Michalinie Rachmielowskim. Budynek pozostał w ich rękach do 1968 roku, gdy na mocy dekretu Bieruta z 1945 roku kamienica została im odebrana.

W 2005 roku ze względu na zły stan techniczny nieruchomość została całkowicie wykwaterowana. Rok później zdewastowany budynek został wpisana do rejestru zabytków. W 2011 roku zniszczona kamienica została zwrócona spadkobiercom. Budynek posiada charakterystyczną wieżyczkę. Na wschodniej oficynie zachowana została inskrypcja "LD+1914". Litery LD to inicjały ówczesnego inwestora, warszawskiego szewca Leona Doleya.