Kardynał Kazimierz Nycz zaapelował o modlitwy o pokój

2022-08-16 8:01
Kardynał Kazimierz Nycz
Autor: fot. Wikipedia

o wczoraj (15.08) na Jasnej Górze. Mówił też, że staliśmy się zbiorowym miłosiernym samarytaninem. To na zakończenie pieszych pielgrzymek.

Metropolita warszawski przewodniczył porannej Mszy Świętej dla uczestników pieszych pielgrzymek. Powiedział, że "Wobec naszych braci w potrzebie staliśmy się zbiorowym miłosiernym samarytaninem, obyśmy wytrwali, oby nie zabrakło nam zdolności do wyrzeczenia. Prawdziwe obdarowywanie drugich, to dawanie kosztem siebie, a nie tym, co nam zbywa". Zaapelował też:"Módlmy się o pokój". Podkreślił, że problem pokoju dzisiaj to nie tylko kwestia, choć przede wszystkim, wojny w Ukrainie, w sąsiednim kraju, blisko nas, ale jest to kwestia ogólnego niepokoju, który pogrąża dzisiejszy świat.

Pozdrawiając Ukraińców i dziękując wszystkim za modlitwę w intencji uchodźców z tego ogarniętego przez wojnę kraju, hierarcha zauważył, że zachowaliśmy się bardzo ewangelicznie wobec naszych braci w potrzebie, "wszyscy jako naród, jako kraj, także ci, którzy może dawno Ewangelii nie otwierali". Podziękował za modlitwę w intencjach, które "wynikają z pewnego lęku i niepokoju, które się przetaczają przez nasze rodziny, wioski i miasta". "I wojna, i dwa lata pandemii bardzo mocno wpłynęły na gospodarkę i poziom życia ludzi i dlatego doświadczamy tego lęku, co będzie jutro. Ufajmy Panu Bogu, że nas nigdy nie zostawi samym" .

Kardynał Nycz wyraził również wdzięczność za dziękczynną modlitwę pątników za beatyfikację tego "który nieustannie prowadził naród na Jasną Górę" - prymasa Stefana Wyszyńskiego. Podziękował też za trud pielgrzymowania i wszystkie modlitwy, które polecane były przy wyjściu z Warszawy. Podziękował też pątnikom duchowym. W sumie w siedmiu pielgrzymkach pieszych ze stolicy przyszło na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny około 8 tysięcy 400 pątników, w tym blisko 4 tysiące uczestników 311. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, której tradycja sięga 1711 roku.