Kłopoty mieszkańców bloku przy ul. Piaskowej

2018-08-09 13:42
Piaskowa 9
Autor: Google Maps

Blisko 150 mieszkań przy ulicy Piaskowej na Woli musi zostać wykwaterowanych. Ekspertyza, wykazała błędy projektowe takie jak pęknięcia w ścianach czy zawilgocenie murów. Mieszkańcy muszą opuścić lokale do końca miesiąca.

Pod koniec lipca br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dotyczącą złego stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 9, który wymaga przeprowadzenia pilnego, kompleksowego remontu. Dla wykonania tych prac oraz zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa konieczne jest niezwłoczne wykwaterowanie lokali w klatce II, a następnie w klatce III i IV. Łącznie wykwaterować należy 147 lokali. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. – W pierwszej połowie 2018 roku ZGN Wola zlecił ekspertyzę, która miała określić stan techniczny budynku na ul. Piaskowej. Niestety okazało się, że wnioski są niepokojące, a ekspertyza mówi o spękaniach ścian, ugięciach stropów i zawilgoceniu budynku. Po otrzymaniu tego dokumentu, został on natychmiast przekazany do nadzoru budowlanego – mówi Mateusz Matejewski, dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola. Remont budynku przy ul. Piaskowej będzie obejmował przeprowadzenie niezbędnych napraw i powinien zakończyć się do 31 grudnia 2019 roku. Na czas wykonywanych prac, mieszkańcy otrzymaja lokale zastępcze. Zorganizowane zostaną również spotkania dla mieszkańców bloku przy ul. Piaskowej 9, w których wezmą udział władze dzielnicy, przedstawiciele Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Zasobów Lokalowych, Wydziału Oświaty i Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. · Klatka II – 10.08, godz. 18:00 - Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90 · Klatka III,IV - 13.08, godz. 18:00 - Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90 · Klatka I,V - 21.08, godz. 18:00 - Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90 Sprawą feralnego budynku zajmuje się prokuratura.