Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję władz Warszawy w sprawie ul. Poznańskiej 14

2017-09-19 9:59
Warszawa
Autor: WawaLove.pl

Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejną decyzję w sprawie reprywatyzacji, tym razem kamienicy przy ul. Poznańskiej 14. Mieszkańcy mogą teraz domagać się odszkodowania od Ratusza. To kolejny po Chmielnej 70, Siennej 29 i Twardej 8/10 adres, który zbadała komisja.

W sprawie kamienicy przy ul. Poznańskiej 14, komisja ustaliła, że prezydent m.st. Warszawy nie dołożył należytej staranności w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy. Czynsz najmu lokali został znacznie podwyższony - nawet o 700 %, najemcy stali się przedmiotem szantażu, który zmierzał do zmuszenia ich do "dobrowolnego" opuszczenia lokalu w zamian za umorzenie zaległości czynszowych i wycofanie sprawy sądowej o eksmisję. Przeprowadzono prace remontowe, których uciążliwość wykraczała ponad normy społecznie akceptowalne. Niszczone były nie tylko ściany, klatki schodowe oraz skrzynki pocztowe, ale również cała społeczność mieszkańców i lokatorów kamienicy. Najemcy lokali mieszkalnych byli adresatami bezpośrednich gróźb.

"Komisja orzekła w punkcie pierwszym o uchyleniu w całości decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2013 r. i odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Dwa - o nadaniu wyżej wymienionej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Trzy - o uchyleniu w całości decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 października 2013 r. i umorzeniu postępowania administracyjnego" - ogłosił przewodniczący komisji minister Patryk Jaki.

Komisja badała sprawę Poznańskiej 14 pod koniec sierpnia. W 2013 r. przekazano ją w użytkowanie wieczyste na 99 lat spadkobiercy dawnych właścicieli, którego reprezentował adwokat Robert N. Decyzję w imieniu prezydent Warszawy podpisał b. wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Jerzy Mrygoń. Kilka miesięcy po przekazaniu w użytkowanie wieczyste spadkobierca sprzedał spadek Robertowi N. i Januszowi Piecykowi. W styczniu 2014 r. sprzedali oni nieruchomość spółkom Jowisz związanym z Grupą Fenix.

Na początku sierpnia tego roku m.st. Warszawa złożyło wniosek o zmianę postanowienia w przedmiocie nabycia spadku. W trakcie rozprawy mieszkańcy kamienicy zeznali m.in., że prokuratura odrzuciła ich zawiadomienie o nieprawidłowościach w postępowaniu spadkowym, a miasto nie oferowało pomocy osobom zmuszonym do opuszczenia lokali. Zarząd Fenix Group w stanowisku przekazanym wtedy mediom oświadczał, że firma z wyjątkową starannością podeszła do zakupu kamienicy przy Poznańskiej 14 i "w dobrej wierze, zgodnie z prawem" nabyła 63 proc. udziałów w tej kamienicy.