Kto zajmie się pracami przedprojektowymi dla czwartej linii metra?

2024-05-08 8:53
Plan na nowe linie metra w stolicy
Autor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Tego na razie nie wiadomo. Na pewno do przetargu zgłosiły się trzy firmy. Wszystkie przekroczyły budżet.

Przekroczenie budżetu nie jest jednak duże. Miasto chce zapłacić za prace 50 milionów 922 tysięcy złotych. Najtańsza oferta opiewa na 52,2 miliona - złożył ją Metroprojekt sp z o.o., najdroższą ofertę przekazał ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. - opiewa na 54,7 miliona złotych. W środku stawki uplasowała się oferta firmy Voessing Polska Sp. z o.o., która wynosi 52,3 miliona złotych.

W ramach prac przedprojektowych trzeba między innymi: opracować strefy wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską oraz projekt koncepcyjny – raport wstępny i końcowy. Firma projektowa przeanalizuje trasę IV linii metra, która obejmie lokalizację obiektów – usytuowanie w terenie, potencjalne miejsca kolizyjne lub wymagające szczególnego potraktowania.

Okaże się też, czy możliwe będzie zastosowanie w ruchu pojazdów autonomicznych - poruszających się bez udziału maszynisty oraz zastosowanie na stacjach systemu drzwi peronowych. Ważne będzie również wykorzystanie rozwiązań proekologicznych – między innymi związanych z zaopatrywaniem w energię i ciepło oraz wykorzystanie wód opadowych. Wykonawca na wszystko to będzie miał 38 miesięcy.

Według przyjętych założeń linia M4 będzie dłuższa od dotychczasowych linii M1 i M2 – ma liczyć 26 kilometrów i 23 stacje – w tym dwie wspólne z M2 i M3. Osiem stacji ma być wyposażonych w komory torów odstawczych. W ramach odcinka mają powstać również: kolejna stacja techniczno-postojowa oraz nowa centralna dyspozytornia.