Łazienki Królewskie odzyskały dawny blask

2015-09-10 19:10
Pałac na wyspie - wnętrza
Autor: Łazienki Królewskie

Ponad 3 lata wytężonej pracy, ale było warto. Łazienki Królewskie przeszły gruntową metamorfozę. Dzięki pracom konserwatorów, zabytkowe wnętrza, np. Pałacu na wyspie, wyglądają teraz tak, jak za czasów Króla Augusta.

Łazienki Królewskie, symbolizujące marzenie króla Stanisława Augusta o nowoczesnej i europejskiej Polsce, pięknieją z dnia na dzień. W latach 2012–2015 dzięki środkom europejskim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Muzeum nie tylko zrewitalizowało ogrody i wymieniło nawierzchnię alejek, ale także odnowiło XVIII-wieczne zabytki, w tym perłę polskiego dziedzictwa narodowego – Pałac na Wyspie. W ramach projektu przeprowadzono szereg prac konserwatorsko–remontowych w Pałacu na Wyspie wraz z Pawilonami oraz w jego otoczeniu, w tym: remont i konserwację budynku widowni i modernizację sceny Amfiteatru, wymianę zewnętrznej sieci cieplnej i energetycznej, a także rewitalizację nawierzchni. Elementem projektu były również prace remontowe i konserwatorskie w Pałacu Myślewickim oraz przygotowanie i uruchomienie m.in. nowej strony internetowej – Wirtualnego Muzeum.

Łazienki/Łukasz Borowicz