Lokomotywownia "Olszynka Grochowska" w rejestrze zabytków

2022-07-06 7:46
Lokomotywa EU07
Autor: autor: Ludek /GNU Licencja Wolnej Dokumentacji.

O wpisie obiektu zdecydował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. To unikatowy obiekt budownictwa kolejowego. Pochodzi z lat 30. XX wieku.

Hala lokomotywowni znajduje się na terenie stacji Grochów i została wzniesiona w związku z elektryfikacją Warszawskiego Węzła Kolejowego. Budynek zaprojektowano na zlecenie Ministerstwa Komunikacji przez Biuro Projektów i Studiów PKP. Obsługiwać miał 4 tory postojowe do bieżącej konserwacji elektrowozów i zaplecze administracyjno-techniczne. Budowę ukończono pod koniec 1938 roku.

Podczas II wojny światowej budynek użytkowany był zgodnie z przeznaczeniem. Pomimo zniszczeń, znajdująca się zabudowa stacji postojowej Grochów nie uległa zniszczeniu i po 1945 r. obsługiwała tabor kolejowy zarówno z prawo- jak i lewobrzeżnej Warszawy. Pod koniec lat 50. do budynku dostawiono dodatkową halę mieszczącą jeden tor, do obsługi nowocześniejszych i dłuższych zestawów taboru trakcyjnego. Hala swoją funkcję pełniła do przełomu lat 60. i 70. XX w., kiedy część jej zadań przejęła hala elektrowozowni Nowy Grochów. Obecnie budynek hali lokomotywowni "Olszynka Grochowska" wykorzystywany jest do obsługi lokomotyw elektrycznych.