Mazowsze będzie walczyć z dopalaczami

2015-09-01 9:14
Fot. Niebezpieczne dopalacze 4
Autor: brak danych

Ściślejsza współpraca szkół z policją i inspekcją sanitarną, szkolenia dla pedagogów i nauczycieli, warsztaty dla uczniów – m.in. poprzez te działania zostanie wzmocniona profilaktyka dotycząca dopalaczy na Mazowszu.

Dorota Sokołowska, mazowiecki kurator oświaty skierowała do dyrektorów placówek oświatowych specjalny list, w którym zobowiązała ich do zaktualizowania programów profilaktyki o zadania dotyczące przeciwdziałania dopalaczom. W szkołach mają zostać zorganizowane szkolenia dla nauczycieli oraz spotkania z uczniami i rodzicami. Silniejszy akcent ma być też położony na monitorowanie problemu dopalaczy (m.in. poprzez badania ankietowe wśród uczniów, rodziców) czy upowszechnianie materiałów informacyjnych. W walce z dopalaczami inspekcja sanitarna, która sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zakazu ich wytwarzania i rozpowszechniania przeprowadza coraz szersze działania. W ubiegłym roku przeprowadzono 25 kontroli podmiotów sprzedających dopalacze, w wyniku których zabezpieczono ok. 1,3 tys. opakowań z dopalaczami i nałożono kary w wysokości 630 tys. zł. Od początku 2015 r. przeprowadzono już 20 kontroli, zabezpieczono ok. 3,8 tys. opakowań i nałożono kary w wysokości 830 tys. zł. Stołeczni policjanci w 2015 roku zabezpieczyli ok. 12,2 kilograma dopalaczy. W pierwszym półroczu tego roku zatrzymano 50 osób podejrzanych o posiadanie lub handel dopalaczami.